Syksy- Höst 2020

 

Hälleforsin Suomi Seuran toiminta sisätiloissa suljettu 28/11-20 saakka Covid-19 vuoksi, yksimielinen päätös johtokunnankokouksessa 30/8-20.
Toiminta jatkuu ulkoaktiviteilla Finnstigenillä, joista ilmoitetaan jatkossa Facebookin, Kotisivun www.helleforsfinskaforening.se
ja lähiradion välityksellä.

Hällefors Finska Föreningens inneaktiviteter inställda fram till den 28/11-20 pga Covid-19, enhälligt beslut på Styrelsemöte den 30/8-20.
Aktiviteter fortsätter på Finnstigen, information om dessa meddelas via Facebook, Hemsida www.helleforsfinskaforening.se och Närradio.

Styrelsen via Juhani Siimes
070-5250069

Ulkoilupäivä

Friluftsdag

Kalastus- ja ulkoilupäivät ajalla 16/10 kl.16.00-18/10 kl.14.00.
Paikka: Tattartjärn Sävenfors
Hälleforsin Suomi Seuran jäsenille ilmainen.
Tarjolla makkaraa, kahvia, virvokkeita ym.
Tervetuloa!

Fiske- och friluftsdagar mellan 16/10 kl.16.00 och 18/10 kl.14.00.
Plats: Tattartjärn Sävenfors
Gratis till Hällefors Finska Föreningens medlemmar.
Förtäring; korv, kaffe, dricka mm.
Välkommen!

Kontaktperson: Juhani Siimes 070-5250069