Kalastus- ja Ulkoilupäivä

Kalastus- ja ulkoilupäivät ajalla 16/10 kl.16.00-18/10 kl.14.00.
Paikka: Tattartjärn Sävenfors
Hälleforsin Suomi Seuran jäsenille ilmainen.
Tarjolla makkaraa, kahvia, virvokkeita ym.
Tervetuloa!

Fiske- och friluftsdagar mellan 16/10 kl.16.00 och 18/10 kl.14.00.
Plats: Tattartjärn Sävenfors
Gratis till Hällefors Finska Föreningens medlemmar.
Förtäring; korv, kaffe, dricka mm.
Välkommen!

Kontaktperson: Juhani Siimes 070-5250069