Toiminta aloitetaan Lounaalla- Verksamheten börjar med Lunch 20180118 kl.12.00 .

Kiitämme kaikkia kuluneesta Vuodesta ja toivomme runsasta 
läsnäoloa ensivuodelle 2018- Vi tackar alla för det gångna Året och önskar rikligt samvaro för nästa År 2018.

Toivotamme kaikki uudet ja vanhat jäsenet tervetulleiksi Seuran toimintaan-Vi välkomnar alla nya och gamla medlemmar till Föreningens verksamhet.

 

Hälleforssin Suomi-Seura

Hällefors Finska Förening

Ystävällisin Terveisin -Med vänlig hälsning

Eila Siimes-20180104